Tijdens de Bachdag Amersfoort op zaterdag 8 oktober organiseert de Stichting Rondom de Cantates om 17.00 uur een cantateconcert in de Amersfoortse Sint Franciscus Xaveriuskerk. Op het programma de Trauerkantate “Du aber, Daniel, gehe hin”, TWV 4-17 (ca. 1710) van Georg Philipp Telemann én de Actus Tragicus “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit”, BWV 106 (ca. 1707) van Johann Sebastian Bach. Beide cantates zijn gecomponeerd in de tijd dat Bach en Telemann nog jong en dik bevriend waren. Beide werken gaan over de zogenaamde eindtijd:
Telemann: “Maar jij (Daniël), ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om het lot te ontvangen dat jou is toebedeeld”. (Daniël 12:13)
Bach: “Gods tijd is de allerbeste tijd.” Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij, zolang Hij wil, in Hem sterven wij op het juiste moment”. (o.a. Handelingen 17:28) “Ja, kom, Heer Jezus, kom”! (Openbaring 22:20).

Komt allen weer en geniet van de prachtige muziek uitgevoerd door het Amersfoorts Cantatekoor en -orkest onder leiding van Bas Ramselaar. Entree € 10,00. Kaartverkoop ook online: www.rondomdecantates.nl