inleiding, lezing en gesprek.

zondagmiddag 25 september 15.00u
Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29/31

De Pastoraatsgroep van de SFX nodigt je graag uit voor een openbare lezing van (een gecomprimeerde versie) van het bijbelboek Job.
Het aangrijpende verhaal over Job gaat over een goed mens op wie niets aan te merken valt maar die alles kwijtraakt. God laat zich door Satan uitdagen en Job wordt de dupe. Hoe loopt dit af? En wat leert ons het verhaal?

Programma:
De kerk is open vanaf 14.45. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Na een korte inleiding door Jan van Adrichem wordt het verhaal van Job voorgelezen door lectoren uit verschillende geloofsgemeenschappen met verschillende achtergronden. De teksten worden afgewisseld met muziek, met medewerking van Marin Lorijn, piano. En er is na afloop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Een bescheiden donatie wordt op prijs gesteld, maar mag geen belemmering zijn.

Van harte Welkom!

U kunt zich aanmelden bij: secretariaatSFX@gmail.com
Informatie bij: Moniek Nusselein,  klik hier om een mail te sturen.

De bijeenkomst is ook te volgen op de stream via katholiekamersfoort.nl/sfx/sfx-vieringen .