Op maandag 19 september vindt in de Heilig Kruiskerk de Kroonbede plaats (van 19.30 – 20.15 uur met koffie na afloop).

Aan de vooravond van Prinsjesdag 2022 bidden we voor politici en bestuurders. Gezien de vele problemen is daar alle reden voor.
Leden van kerken en politieke partijen in Amersfoort zijn uitgenodigd.

Voorganger: Martin Snaterse (predikant De Inham, Hoogland)

Organisatie: Raad van Kerken Amersfoort