(foto gemaakt door S. Koolaard. Beeld aangekocht door Marcella de Vos, Trude de Boer en Annemieke Thomas)

Wees gegroet, Maria 

Omdat het vandaag, 15 augustus, Maria Hemelvaart is of Maria Tenhemelopneming zoals het feest ook wordt genoemd, las voorganger Lex van de Haterd gisteren in de viering als slotgebed een tekst voor, speciaal voor Maria en geïnspireerd op de belangrijke rol die de mantel van Maria  speelt in de geloofsgemeenschap van de SFX.

Wees gegroet, Maria.
We groeten je, zoals de engel je kwam groeten.
Wij kijken je aan in het vertrouwen dat jij naar ons omziet.
We groeten je, zoals Elisabeth het deed toen ze overgelukkig was met je bezoek.
We groeten je, zoals herders en wijzen het ons voordeden
toen ze jou en je pasgeboren Kindje hadden gevonden.

Maria, leer mijn hart en handen
de zachte kracht van jouw dienstbaarheid.
Doorbreek de hardheid van mijn denken,
van mijn veel te vlugge woorden,
van mijn angst voor zelfverlies.
Laat mij met opmerkzaamheid, geduld en moed
meegaan met hen die lijden,
met hen die angstig of eenzaam zijn.

Maria, wat ons boeit in jou, is je bereidheid om te delen.
Je vindt het zo vanzelfsprekend
dat je tijd maakt om te luisteren
dat je tijd maakt om te helpen
dat je tijd maakt om lief te hebben.

Voor jou een blauwe mantel Maria,
de kleur van water en lucht, van de horizon,
de kleur van verlangen, van hemel en van verten.
Een blauwe mantel voor je onbevangen keuze voor het leven,
omdat je steeds ja hebt gezegd, je hele leven lang.

Maria, we willen je ook kleden met een groene mantel.
De kleur van hoop en van leven, de kleur van de natuur en van rust.
Een groene mantel voor je luisterend oor,
want jij bewaart onze woorden diep in je hart
en geeft hoop en geloof, als we zijn verstard.

Paars, misschien een wat droeve mantel, Maria van smarten.
Een kleur van bezinning en ommekeer, de kleur van verdriet.
Maar de glans van vertrouwen en stille hoop schijnt er doorheen.

Maria, we geven jou ook een rode mantel,
De kleur van liefde en van strijd,

de kleur van trouw zijn aan elkaar en van solidariteit.

En die witte mantel, Maria, komt jou meer dan toe.
De kleur van de waarheid en de onschuld, de kleur die glanst als een ster in de nacht.

Maria, jij bent voor velen de veelkleurige
beschermende mantel, een toevlucht en een steun.

We komen  je iets vragen, Maria.
We maken er geen lange litanie van,
geen eindeloze rij wensen en verlangens.
Eén vraag: wees voor ons en voor allen die wij lief hebben een betrouwbare gids, leid ons langs veilige wegen naar plaatsen waar de hemel de aarde raakt.

Amen