Op zondagmiddag 3 juli vond in het hele land weer de culturele activiteit Gluren bij de Buren plaats en ook wij deden daaraan mee als SFX. In onze tuin ontvingen wij de Vocal Group Jammin’, die bestaat uit 10 zangers. Zij brachten ons mooie gearrangeerde liedjes en wij genoten van hun prachtige stemmen, à capella en zonder dirigent. Dat is niet eenvoudig!!
Het was een mooie middag! De zon deed haar best en de regen viel tussen de drie optredens in. We ontvingen 33, 35 en 22 gasten, terwijl ook Dias Latinos in de stad optrad en er in Hoogland dweilorkesten actief waren.
Verschillende medewerkers van onze geloofsgemeenschap waren aanwezig als gastvrouwen en –heren en boden de gasten een mooi, muzikaal en stedelijk onthaal. Zij zetten daarmee de SFX op andere wijze dan gebruikelijk ‘op de kaart’.
In de collectebus zat een opbrengst van 76,85 euro, die gaat naar de landelijke organisatie met het oog op de volgende Gluren bij de Buren (in de winter) .

namens allen die deze “gluren bij de buren” mogelijk maakten,

Francien Woets