Voor de viering op eerste Pinksterdag wordt, in navolging van een goede gewoonte van de Heilig Kruiskerk, een projectkoor opgetuigd. Wie kan er meedoen? Niet alleen koorzangers maar iedereen die het leuk vindt om op eerste Pinksterdag te zingen in dit Pinksterkoor. We zorgen voor een niet te ingewikkeld programma. In verband met de beschikbare ruimte kunnen er circa 35 mensen meedoen.

Het koor zal begeleid worden door Luud van Loenhout (piano) en Herma van der Heijden (fluit) en staat onder leiding van Marian Overmaat.

Concreet:
Viering: zondag 5 juni 9.00 uur Martinuskerk
Repetitie: zaterdagochtend 4 juni 9.30 – 12.00 uur Martinuskerk.
Wie daarnaast een extra repetitiemoment wil / leuk vindt is welkom om op dinsdagavond 31 mei 20.00 uur aan te sluiten bij de koorrepetitie van 2Gether. Ook in de Martinuskerk.
Aanmelding: uiterlijk 22 mei bij marian.overmaat@gmail.com

We hopen op een groot, enthousiast en begeesterd koor!