Afgelopen week is het verslag van de gesprekken die gehouden zijn in het kader van het Synodaal Proces ingeleverd bij het Bisdom. Het verslag is een samenvatting van de ongeveer 20 groepsgesprekken die gehouden zijn, door alle lagen en gemeenschappen van onze parochie heen.

Nadat het bisdom alle verslagen van de parochies en andere gremia heeft ontvangen maakt het een eigen verslag, dat naar de Bisschoppenconferentie gaat. Daar wordt uiteindelijke synthese van alle bijdragen van de Nederlandse kerkprovincie gemaakt. Daarmee is dan de ‘Diocesane fase’ binnen het Synodaal Proces afgerond. De Bisschoppenconferentie heeft er voor gekozen om drie onderwerpen in het verslag uit te werken: Vieren, Medeverantwoordelijkheid voor de Missie van de Kerk en Dialoog in Kerk en samenleving. Zij hebben deze keuze gemaakt uit zorg over de kwetsbaarheid van de Kerk en het christendom in ons land, en de hoop dat de Kerk en het christendom in onze streken toekomst en voortgang zal kennen.

In het verslag van de parochie is te lezen waar wij als kerk onze energie en inspiratie vinden. Maar ook wat ons zorgen baart, en belangrijk voor ons als parochie, wat wij hopen voor de toekomst. De diocesane fase mag dan nu zijn afgerond, in de parochie gaan we hiermee verder. Het brede pastoraatsgroepenoverleg heeft al aangekondigd dit op te pakken. Zo hopen we dat de uitnodiging van de Paus een aanzet zal zijn tot een Synodaal Proces van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, een proces van samen werken aan onze toekomst.

Namens het pastoraal team, Edith Vos

Lees hier het Verslag gesprekken in het kader van het Synodaal Proces in de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort