Sinds 20 februari kunnen beide koren van de Sint Franciscus Xaverius weer op zondag zingen. Dat doen ze met veel inzet, liefde en passie. Er wordt weer wekelijks gerepeteerd op maandag (Cantorij) en donderdag (Koorgroep). Beide groepen hebben in de afgelopen Coronatijd ook diverse leden verloren, het zingen ontwend of de verbinding met kerk en koor wat verloren.
Als er nieuwe leden willen meezingen in de koren zijn ze van harte welkom. Neem even contact op met de dirigent. Om en om gaat de rest van de koorleden weer op zondag zingen. Vanaf nu gaan we weer werken aan ons repertoire (Oosterhuis e.d.), kwaliteit en wekelijkse ondersteuning van de liturgie in samenwerking met de voorgangers.

Een belangrijk punt in de Sint Franciscus Xaverius is de samenzang met de kerk. Nu dat ook weer mogelijk is, willen we weer liederen gaan doornemen met de kerkgangers voor de viering.
Het plan is om 10.20 uur de liederen door te nemen tot ca 10.27 uur. Dan kan aansluitend de pianist van dienst (Martin, Myrto, Paul of Arthur) een meditatief intermezzo spelen om in de sfeer van de viering te komen. Het samen zingen versterkt de beleving in de liturgie en de band met elkaar. Dit willen we van harte ondersteunen. Wilt u dit samen inzingen meemaken reken er dan op dat u wat eerder op locatie met een kerkboekje op de plek zit. Om 10.20 uur gaan we weer elke zondag aan de slag!
Ik zie er naar uit.

Frank
Dirigent SFX