Tientallen vrijwilligers binnen onze parochie zorgen ervoor dat elke euro die binnenkomt uit de Actie Kerkbalans goed wordt besteed. Op onze website leggen ze uit hoe dat gebeurt. Deze keer: Joost Lobach.

Welke rol of functie heb je binnen OLVvA?
Als onderdeel van bestuur OLVvA, is de Advies Commissie Gebouwen (ACG) ondersteunend op het gebied van technisch onderhoud of verbouw aan de bestaande vijf kerkgebouwen met pastorieën en bijgebouwen. Als lid van de ACG adviseer ik op bouwtechnisch gebied. Deze gebouwen zijn prachtige, vaak beeldbepalende kerkgebouwen met pastorieën of bijgebouwen in Amersfoort ook belangrijk zijn voor niet-kerkgangers. Het voortbestaan van deze gebouwen is dus in het belang van iedereen.

Wat houdt je werk precies in?
In het gehele proces van onderhoud of verbouw aan onze gebouwen en installaties (van initiatief tot en met nazorg) is ACG betrokken. Als bouwtechnisch adviseur heb ik samen met andere ACG leden overleg met de beheerders van de verschillende locaties. Jaarlijks wordt een meerjaren-onderhoudsplan over de komende 5 jaar opgesteld per locatie, waarbij wordt onderzocht op welke onderdelen en in welke mate onderhoud nodig is of wat aan verbouwing toe is. Tijdens het uitvoeringsproces is samen met beheerder van de locatie nauw overleg over prijs en technisch inhoudelijke zaken met (onder)-aannemers of leveranciers. Voorts wordt ook gesproken aangaande goedkeuringen met Gemeente Amersfoort (monumentenzorg), Bisdom Utrecht of
specifieke instanties. Voor de wat grotere projecten (zoals bijvoorbeeld destijds tijdens renovatie toren Martinuskerk, renovatie dak Josephkerk of herstel daken Ansfriduskerk) wordt extra aandacht gegeven tijdens uitvoeringswerkzaamheden en de omstandigheden waaronder wordt gewerkt.

Waarom is deze functie belangrijk voor de parochie en de parochianen?
Het is van belang dat binnen onze gebouwen iedereen en alles goed kan blijven functioneren. Dat betekent dat op tijd en adequaat onderhoud wordt uitgevoerd en onverwachte storingen beperkt blijven. Achterstallig onderhoud aan gebouwen of installaties moet worden voorkomen, niet alleen omdat dat prijsverhogend werkt, maar ook omdat het aanzien en imago van onze parochie dat waard is. Daar hoort ook het terrein en tuin om het kerkgebouw bij.

Waarom is de actie kerkbalans belangrijk voor jouw werk; wat wordt met het opgehaalde geld gedaan?
Zoals hierboven al is aangegeven, is geld nodig om alle kosten voor onderhoud en verbouw te kunnen verwezenlijken. Zelfs een schrobmachine behoort bij onderhoud, om maar een voorbeeld te noemen. Het zal duidelijk zijn dat het ene jaar per locatie minder aan onderhoud wordt uitgegeven dan het andere jaar; neem als voorbeeld de renovatie van het leien dak van de St. Josephkerk in Hooglanderveen, inclusief herstel goten, loodaansluitingen, herstel dakkapellen en muurreparaties. De kosten voor dit onderhoud staan buiten verhouding met kosten van het reguliere onderhoud.​
Buitenschilderwerk komt gemiddeld om de vijf jaar voor. Alle kosten voor onderhoud aan gebouwen moet worden betaald uit de Kerkbalans. De met veel energie verkregen subsidies van aangeschreven fondsen of extra projectmatige financiële hulp van parochianen, is mooi meegenomen en mogen we bijzonder gelukkig en dankbaar voor zijn. Zo wordt op dit moment extra financiële hulp gevraagd en verkregen voor de op korte termijn uit te voeren zonnepanelen op het dak van de St. Franciscus Xaveriuskerk.

Wat zou je meer kunnen en willen doen als daarvoor meer geld beschikbaar zou zijn?
Eigenlijk is dit de makkelijkste vraag om te beantwoorden. Kerk-zijn is op de eerste plaats het ontmoeten van mensen. Voor toegankelijkheid zowel in letterlijke als figuurlijke zin, zou je alle aandacht moeten hebben en dus ook moeten faciliteren. Mogelijkheid tot het verbeteren van ontmoeten kan een aanpassing zijn in je gebouw of pastorie, of vernieuwen en uitbreiden van bestaande verouderde inventaris. Restauratie of aankoop van kunstwerken in de kerk zoals in het verleden zo vaak is gedaan trekt ook passanten aan. Mooi voorbeeld hiervan is de ca 14 jaar geleden uitgevoerde verbouwing van de Mariakapel (voorheen dagkapel) van de St. Franciscus Xaveriuskerk met een prominente plaats voor het Mariabeeldje en het schilderij Maria ten Hemelopneming dat afkomstig is uit de Elleboogkerk. Iedereen moet zich welkom voelen om een kerk of pastorie binnen te gaan en zien dat met de tijd wordt meegegaan.

Steun de Actie Kerkbalans met een gulle gift naar vermogen!