De huidige lockdown heeft ook weer gevolgen voor onze kerken. De bisschoppen hebben besloten dat de kerken open kunnen blijven, maar wel met een paar extra beperkingen.

Naar aanleiding van het bericht van het bisdom heeft het parochiebestuur de volgende aanscherpingen ingevoerd:

  • Per viering geldt een maximaal van 50 bezoekers, dit is exclusief bedienaren.
  • In de viering mogen maximaal vier zangers zingen met inachtneming van minimaal 1,5 meter.
  • Meezingen is niet toegestaan.
  • Reserveren is verplicht.
  • Voor uitvaarten geldt een maximum van 100 personen.
  • Bezoeken van de kerststal is mogelijk met de basisregels : afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Het hele bericht van het bisdom is te lezen op de website van het Aartsbisdom Verdere aanscherping coronamaatregelen R.-K. Kerk – Aartsbisdom

De Locatieraden van de geloofsgemeenschappen hebben natuurlijk de vrijheid om ervoor te kiezen om de vieringen alleen online aan te bieden. Op dit moment hebben de St. Franciscus Xaveriuskerk en Het Brandpunt alléén online vieringen. De overige kerken zijn wel (beperkt) open en bieden hun vieringen ook online aan.
Pastoor Skiba en het parochiebestuur hopen van harte dat iedereen ondanks alles toch een fijne kersttijd heeft en wensen ons mooie vieringen toe in de kerken.