Het Lokale Team (Zandraad en Pastoraatsgroep) laat zich leiden door de adviezen en regels vanuit de landelijke overheid en Bisdom. Soms is snelheid van beslissen door het Lokale Team van belang. Waar tijdsruimte voor overleg is zullen wij U raadplegen. Besluiten worden genomen door het Lokale team maar altijd gecommuniceerd (*). Het kabinet heeft de maatregelen weer aangescherpt en ook het bisdom gaat daarin naar wij veronderstellen weer in mee.

Met ingang van zondag 19 december worden in de diensten van 19-24-25 december en 2 en 9 januari 2022 bij de vieringen geen kerkganger4s aanwezig mogen zijn.

Voor de volledige routekaart: Klik hier