Wat is theologie eigenlijk? Wanneer kun je zeggen, dit is een theologische uitspraak? Is theologie iets anders dan praten over het geloof? Als je in de boekhandel zoekt naar theologische boeken, zie je het aantal planken steeds minder worden. Is er nog wel vraag naar theologie? Wat zou de theoloog kunnen bieden?

We gaan een theologische leesgroep beginnen. De aanleiding is het verschijnen van het boek van Erik Borgman, Alle dingen nieuw. Het wil ‘een theologische visie voor de 21ste eeuw’ zijn. Een hele pretentie!

Borgman komt naar de Xaverius op 29 januari. Voor die tijd willen we een deel van het boek gelezen hebben, en met elkaar besproken. Daarna komen we nog twee keer bij elkaar om verder te lezen. We vergelijken dit boek met enkele andere theologieen en krijgen zo een idee hoe theologie ontstaat en ontwikkeld wordt.
Een leesgroep is een mooie vorm om op een gelijkwaardige manier je gedachten te ontwikkelen.

Doet u mee? Denk niet, dat is niets voor mij, veel te moeilijk, te zweverig of wat dan ook. Als u ooit al eens hebt willen weten wat theologen doen, dan hebt u nu de kans! We gaan heel nuchter lezen, kijken wat er staat, en met enige achtergrondinformatie kijken wat we er van vinden. Dit is een eenmalig initiatief we gaan dus geen vaste leesgroep worden.

Wanneer? Donderdagavond 20 januari, donderdag 10 februari, en donderdag 3 maart, steeds ’s avonds van half acht tot half tien.
Plaats: bij iemand thuis, of op t Zand (mede afhankelijk van de mogelijkheden i.v.m. corona)

Begeleiding: Cor Arends oud-pastor van t Zand en geestelijk verzorger Zon en Schild.
Kosten: geen, wel aanschaf van het boek van Borgman.
Opgave voor 4 januari bij secretariaatscc@gmail.com