Verbondenheid met elkaar in de Franciscus Xaverius

De afgelopen maanden is in de Zandloper en op de site (Xaverius katholiekamersfoort.nl/sfx) geschreven over betrokkenheid van parochianen op elkaar. Een aantal vrijwilligers bezoekt regelmatig medeleden van de geloofsgemeenschap Franciscus Xaverius of bellen om te informeren hoe het met hen gaat. Het is een manier van aandacht geven aan elkaar.

Naast deze vorm van verbondenheid is er een werkgroep binnen onze geloofsgemeenschap die regelmatig gesprekken voert met parochianen die daar om verlegen zitten. Deze groep heet ‘pastorale gesprekken’. Tot 2010 werden deze gesprekken gevoerd met de priester of de pastoraal werker van de parochie. Nu er nog nauwelijks pastoraal werkers zijn en er een tekort aan priesters is, heeft de Franciscus Xaverius enkele leden van de geloofsgemeenschap bereid gevonden deze gesprekken te voeren. Zij hebben een speciale cursus gevolg om pastorale gesprekken te kunnen voeren. Deze groep wordt gevormd door Jeanne de Grefte, Christien Béhain en Huib Klamer.

Hebt u behoefte aan een luisterend oor, een gesprek over de betekenis van uw leven  of denkt u misschien na over belangrijke beslissingen in uw leven  en wilt u er met een ander met verdieping erover praten. Met de corona voelt u misschien  eenzaamheid, of zijn er gebeurtenissen in uw leven waar u zich ongemakkelijk  bij voelt. Of u kunt u om een gesprek verlegen zitten omdat een dierbare van u is overleden. Deze werkgroep is er voor u, Christine, Jeanne en Huib zijn beschikbaar om met aandacht naar u te luisteren. Schroom niet om een gesprek aan te vragen. U kunt zich melden bij Phil Jacobs: pmm.jacobs@gmail.com, coördinator.