Zoals enige tijd geleden de wens bestond een nieuwsbrief te voegen bij de digitale verzending van de orde van dienst bestaat nu de wens bij de makers van de nieuwsbrief aan het eind van dit jaar de laatste nieuwsbrief te schrijven. Met andere woorden in het nieuwe jaar zal het soort nieuws dat steeds in de nieuwsbrief stond zijn plek gaan krijgen in het boekje van de viering of op de website als nieuwsbericht. Nu berichten op de nieuwe site eenvoudig kunnen worden geplaatst en scancodes voor collectes ook digitaal door uw telefoon gelezen kunnen worden, lijken er geen belemmeringen meer te bestaan dit soort nieuws en ander nieuws een eigen plek te geven in bestaande media, lees website. Berichten die voor de hele parochie bedoeld zijn, kunt u vinden op de homesite van katholiekamersfoort.nl. De berichten specifiek voor de geloofsgemeenschap van de Sint Xaverius vind u dan door bovenin op de Sint Xaveriusknop te drukken.

Iedere week wordt de viering gestreamd en kunt u meekijken. Later op de zondag is de gehele viering terug te kijken. Het boekje van de viering vindt u op dezelfde pagina. Daarin staan de collectes en eventueel bijbehorende scancodes. Als de voorganger zijn/haar preek aanlevert, wordt deze ook geplaatst bij de vieringen. Daarnaast kunt u actuele berichten kijken op de website en natuurlijk staat ook steeds de meest actuele zandloper op de site.

Heeft u nog vragen? U kunt uw mail richten aan de redactie van de SFX: klik hier