Op verzoek van het pastoraal team komt de opbrengst van de collecte tijdens vieringen van de rooms-katholieke kerken in Amersfoort op 19 december ten goede komt aan Serious Request; de goededoelenactie van Radio3 die dit jaar in Amersfoort gehouden wordt. Naast de collecte in de kerk is een bankrekeningnummer opengesteld, waarvan de volledige opbrengst aan Serious Request wordt overgemaakt. Dit nummer is NL 49RABO 0311412726 ten name van R.K. Parochie OLVA.

Serious Request staat dit jaar in het teken van bescherming van het regenwoud en zal de opbrengst van de actie op zijn beurt overdragen aan het Wereldnatuurfonds.