Zoals bekend werd uit de media en ook op 1 december op deze site werd gepubliceerd: de bisschoppen hebben in navolging van de landelijke maatregelen ook het beleid rond kerkelijke vieringen verscherpt. Op dit moment is het bisschoppelijk besluit met name van belang voor de doordeweekse avondvieringen en die op zaterdagavond. Het voorstel is om deze te verplaatsen naar 16.00u.

De geloofsgemeenschappen nemen daar zelf uiteindelijk een beslissing over en zullen zorgen dat de aangepaste tijden op de website komen en via de diverse communicatiekanalen aan de kerkgangers worden doorgegeven.

Over kerst wordt nog nagedacht, wellicht komen er op kerstavond net zulke onlinevieringen als vorig jaar. Dat kan in de vorm van rechtstreekse streaming of door een vooraf opgenomen viering later uit te zenden. We houden jullie op de hoogte.