Ook dit jaar hebben de vormelingen geholpen bij het inpakken van dozen bij de Voedselbank.

Net als andere jaren zijn de vormelingen gaan helpen bij de Voedselbank. Hun hulp is zeer welkom, want elke week moeten er heel wat dozen gevuld worden.
Natuurlijk krijgen ze ook informatie over de werkzaamheden van de Voedselbank, en over voor wie ze de dozen eigenlijk vullen. Duidelijk is: alle hulp is hard nodig!
Hun reactie: Het is vooral ook heel leuk om te doen!

In januari gaat de tweede groep vormelingen helpen.