De huidige snelle stijging van de coronabesmettingen heeft de Nederlandse bisschoppen doen besluiten een aantal coronamaatregelen voor de kerken opnieuw toe te passen in de rooms-katholieke kerken. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Aartsbisdom Utrecht: https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/

Dit betekent dat alle kerken weer opnieuw moeten worden ingericht op de 1,5m.

Op dit moment mag zingen in de kerk: volkszang is toegestaan en koren mogen ook in de kerk zingen en repeteren, zij moeten daarbij wel 1,5m afstand houden. Bij het repeteren in een andere ruimte dan de kerk gelden de regels van de overheid; voor koren betekent dit dat een coronatoegangsbewijs verplicht is voor 18 jaar en ouder. Ook geldt het advies om goed te ventileren. Dit advies geldt ook als er gezongen wordt tijdens de viering.

Coronatoegangsbewijs wordt verplicht bij koorrepetitie en -uitvoering – https://koornetwerk.nl/nieuws/

Koffiedrinken na de vieringen is discutabel. In ieder geval dient er 1,5m afstand gehouden te worden en moeten er mondkapjes gedragen worden bij verplaatsen.