Tijdens de eerste golf van de coronacrisis was er geen mogelijkheid om vieringen op zondag bij te wonen. Als parochianen ontmoetten we elkaar plotseling nauwelijks of niet meer. Veel mensen werden op zichzelf terug geworpen. De gedachte achter de SFX-lijn is het onderling contact binnen de geloofsgemeenschap te bevorderen en te onderhouden. Een aantal parochianen heeft gereageerd en doet actief mee om het onderlinge contact vorm te geven. Deze mensen bellen regelmatig naar of brengen een bezoek aan  mensen die behoefte hebben aan een gesprekje met iemand van de geloofsgemeenschap.

Enkele weken geleden is er overleg geweest met de bezoekers/bellers. We hebben gesproken over hun belevingen: over hun ervaringen tijdens de contacten. Hoe is het om contact te leggen, wat vind je er plezierig aan, wat vind je moeilijk in dit werk? De conclusie van het overleg is dat parochianen, die behoefte hebben aan een praatje, blij zijn met de komst van iemand uit de geloofsgemeenschap. Ook zij die het contact onderhouden hebben voldoening van hun inzet. Reden om door te gaan met de SFX-lijn.

We willen de SFX-lijn nog graag wat omvangrijker maken. We zoeken nog mensen die bij een ander op bezoek willen gaan. Daarnaast zijn we er ons van bewust dat  niet iedereen, die behoefte aan contact, bekend is binnen de SFX-lijn.  Daarom de oproep om te melden wanneer je mensen kent die graag gebeld of bezocht worden. Ook kunnen parochianen zelf melden dat ze graag bezocht worden. In beide gevallen kun je contact opnemen met Phil Jacobs, pmm.jacobs@gmail.com, tel 06 19000947.