Er is een rijke verzameling aan maaltijd-verhalen in de bijbel. Abraham en Sara beiden een maaltijd voor drie mannen, die de geboorte van Isaak aankondigen. Het paasfeest gaat terug op de maaltijd vlak voor de uittocht uit Egypte. Jezus gaat aan tafel met tollenaars en zondaars, vijf broden en twee vissen worden gedeeld aan een grote menigte.

Wij kennen in onze kerk bijna alleen maar de Eucharistie, terwijl de traditie veel breder is. In zeven bijeenkomsten hebben we deze verhalen verkend en hun betekenis voor ons besproken.
Naar aanleiding van deze gesprekken hebben we twee deelnemers geïnterviewd, die hierover vertellen. U kunt de interviews hieronder zien:

Walter Matthys

en

Francien Woets