Illustratie voorzijde: Sacha Sluijter ©

Zo spreekt God, de Levende,

die de hemel geschapen en uitgespannen heeft en de aarde gespreid met al wat zij voortbrengt, die adem geeft aan hen die er wonen

en levensgeest aan allen die er hun wegen gaan:

“Ik heb je geroepen om heil te brengen, Ik neem je bij de hand,

Ik vorm je en bestem je

om mens te zijn van mijn verbond met het volk…”

Jesaja 42

Na 13 jaar neemt pastoraal werker Josephine van Pampus afscheid.Vanaf juli 2008 was Josephine werkzaam in de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en later ook in de parochie van HH. Martha en Maria van Baarn en omstreken. In de gemeenschapsopbouw en de oecumene was ‘verbinden’ haar sleutelwoord. Per 1 november heeft Josephine een nieuwe functie aanvaard als pastoraal werker / theoloog bij de Dominicanenkerk te Zwolle.

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij het afscheid van de parochies op vrijdagavond 22 oktober 2021. De avond start met een korte gebedsviering waarin Josephine met anderen voor zal gaan. Aansluitend is er tijd voor ontmoeting en afscheid.

Plaats: Sint Martinuskerk en De Pastorie Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland

Tijd: 19.00 uur gebedsviering en aansluitend ontmoeting

Namens het team en de parochiebesturen

Joachim Skiba, pastoor, Angelique Liebens vicevoorzitter parochie OLVvA, Margriet Nota, vicevoorzitter parochie M&M

 NB:     de oecumenische geloofsgemeenschap van Het Brandpunt neemt op zaterdagavond 23 oktober afscheid van Josephine, waar ook de laatste viering zal zijn op zondag 24 oktober