Zoals u wellicht al hebt gehoord of gelezen is de onttrekking van de Heilig Kruiskerk een feit. Op zondagmiddag 10 oktober om 14.00 uur zal de laatste plechtige Eucharistieviering worden gehouden. De celebranten zijn pastoor Skiba en pastor Meneses met assistentie van diaken Sieraal. Josephine van Pampus, Edith Vos en Suhail Tafur zullen ook aanwezig zijn. De viering wordt ondersteund door Gemengd Koor, Lief en Leedkoor, Luud van Loenhout, Ineke Opstal, Jetty en Piet van Nes en Herma v.d. Heijden, o.l.v. Theo Hoogenboom. We hebben zoveel mogelijk kosters, lectoren en lectrices gevraagd. Er zal ook een kinderwoordviering zijn.

Wij nodigen u van harte uit om bij deze viering aanwezig te zijn. U hoeft zich niet aan te melden. U wordt, in het kader van de corona, wel gevraagd om rekening met elkaar te houden bij het kiezen van een plaats en het lopen door de kerk. Blijf thuis met klachten die kunnen wijzen op corona. Een deel van de kerk wordt gereserveerd voor bezoekers die op 1,5 mtr willen zitten. We raden wij u om er met uw kleding er rekening mee te houden dat het in de kerk fris kan zijn, aangezien er voldoende geventileerd moet worden.

Na de slotviering is er gelegenheid om elkaar buiten voor de kerk te ontmoeten met koffie, thee en wat lekkers.
Voor wie niet bij de slotviering aanwezig kan zijn, is er een mogelijkheid om mee te vieren via livestream. De link vindt u te zijner tijd op onze website Katholiek Amersfoort bij de knop Streamen en vieren.

Tenslotte: op zaterdag 9 oktober is er voor de laatste keer Open Kerk: gelegenheid om afscheid te nemen van het gebouw van 11.00-16.00 uur.