Het Lokale Team (Zandraad en Pastoraatsgroep) laat zich leiden door de adviezen en regels vanuit de landelijke overheid en Bisdom. Soms is snelheid van beslis-sen door het Lokale Team van belang. Waar tijdsruimte voor overleg is zullen wij U raadplegen. Besluiten worden genomen door het Lokale team maar altijd gecommuniceerd (*). Het kabinet heeft de maatregelen verruimd en ook het bisdom gaat daarin mee. Effect voor de SFX is dat er geen beperking meer wordt gesteld aan het aantal bezoekers en  de 1,5 meter afstand wordt losgelaten. Voorwaarde is wel dat het kerkgebouw voldoende is geventileerd.

Voor een puntsgewijs overzicht van wat wel/niet mag en kan: klik hier