Vandaag 21 september namen we afscheid van Hennie Hamers en Els Lautenschutz in hun functie van gastvrouw op de maandag en vrijdag in de pastorie. Zij hebben deze taak altijd met plezier en met veel verve verricht. Langzamerhand echter lijkt het hen wijs om deze taak na een jaar of vijfendertig neer te leggen. Wij, hedendaagse gastvrouwen en invallers, danken hen hartelijk voor al het gedane werk en wensen hen alle goeds. Wij zien hen graag terugkomen om een kopje koffie te komen drinken.
Daarom tot ziens in kerk en pastorie.
fw.