Zegenbede uit ‘een mis voor het universum’ van Antjie Krog.

Ga heen in vrede
en verheerlijk de Broosheid van het leven.
Ga heen en verkondig de Hymne van het water
en de zorg voor de aarde
en alles wat daarin, daarop en daaruit, duurzaam bestaat.
Ga heen, wordt verzorgers van de Aarde
en tors het juk van Kostbaarheid.

12 september 2021 uitgesproken door Ruth