Graag maak ik u attent op drie komende activiteiten, waarbij de Raad van Kerken is betrokken:

  • Maandagavond 20 september 19.30 St Joriskerk: Kroonbede “Inclusief samenleven”,
    georganiseerd in samenwerking met Migrantenkerken in Amersfoort. Zie bijlage voor meer informatie Klik hier
  • 18-25 september Vredesweek, zie het programma in de bijlage. Klik hier
  • Zondagmiddag 19 september 15.30: Evensong in St. Joriskerk
    Zie bijlage voor meer informatie. Klik hier

Ieder kerklid is welkom.

Huib Klamer, secretaris