Deze week heeft het aartsbisdom Utrecht laten weten dat het besluit om de Heilig Kruiskerk aan de eredienst te onttrekken, definitief is geworden. Eerder dit jaar is de functie van Eucharistisch Centrum al van deze kerk overgegaan naar de St. Martinuskerk in Hoogland. In overleg met het pastoraal team is besloten dat de laatste viering in de Heilig Kruiskerk zal plaatsvinden op zondag 10 oktober 2021 om 14 uur. Tijdens deze laatste viering zal in processie het Allerheiligste worden overgebracht naar de St. Martinuskerk.

Het decreet om de Heilig Kruiskerk aan de eredienst te onttrekken is begin dit jaar door het Bisdom afgeroepen. De bezwaren hiertegen zijn verworpen, waardoor de onttrekking nu onherroepelijk is geworden. De afgelopen maanden hebben parochianen van zowel de Heilig Kruiskerk als de St. Martinuskerk hard gewerkt om de overgang mogelijk te maken. Een moeilijk en pijnlijk, maar helaas noodzakelijk werk. Met de sluiting van deze vieringslocatie wordt tegemoet gekomen aan de beperkte menskracht van het pastorale team en bovendien aan de financiƫle positie van de parochie.

De Baptistengemeente heeft aangegeven de kerk te willen huren voor haar diensten. De pastorie is verhuurd aan een instelling. De Heilig Kruiskerk blijft dus als gebouw behouden en blijft een
maatschappelijke en spirituele functie vervullen.