Na de zomerstop is het Lokaal Team op 24 augustus weer bijeen geweest. Na een relatief rustige juli en augustus ligt september als een drukke maand voor ons, met diverse activiteiten. Zo is er op zondag 5 september weer ‘Struinen in de tuinen’ en in het weekend van 11 en 12 september zijn de Open Monumentendagen, met “coffee to go” op zaterdag de 11e.

Voor vrijdag 17 september is een persconferentie van het kabinet aangekondigd. Hopelijk krijgen we dan te horen dat de corona-maatregelen kunnen worden versoepeld. We zijn daar allemaal erg aan toe. Voor die tijd blijven de huidige maatregelen nog van kracht. Dit betekent voor alle activiteiten dat ofwel de anderhalve meter regel blijft gelden of dat deze activiteiten buiten zullen plaatsvinden. Voor na die tijd kan er waarschijnlijk meer, maar ook dan willen we dit veilig en verantwoord blijven doen. We zullen u hierover tijdig informeren.

De Medewerkersdag staat gepland voor zondag 19 september. We houden deze noodgedwongen net als vorig jaar klein en in de kerk, direct na de dienst. Er zijn helaas geen hapjes en drankjes, hopelijk volgend jaar weer wel. We hebben de diverse werkgroepen al gevraagd wie we dit jaar in het zonnetje zouden moeten zetten en met een bloemetje verrassen. We hebben al verschillende namen doorgekregen, maar houden ons nog aanbevolen. Als u een suggestie heeft stuur dit s.v.p. door naar secretariszandraad@gmail.com.

We zijn blij met de vele activiteiten die het afgelopen coronajaar door zijn blijven lopen of nieuw zijn opgestart. Naast al het vele dat al jaren loopt willen we speciaal noemen de activiteiten rondom de Groene Kerk, de streaming van diensten en de activiteiten om ons als Spiritueel Cultureel Centrum beter op de kaart te zetten, met nieuwe apparatuur zoals een opvouwbaar scherm. Aan fondsenwerving voor de verbouwing wordt nog steeds hard getrokken. Met het beleidsplan gaan we ook verder. Zodra het kan zullen we hierover met u na de dienst verder in gesprek gaan.

Er liggen parochiebreed ook genoeg uitdagingen. De terugtrekking van het Brandpunt heeft er bij velen ingehakt. Op 23 september zijn we als Lokaal Team uitgenodigd door het parochiebestuur om hier nog eens over door te praten, waarbij ook de eucharistie als thema aan bod zal komen. Op 25 september is er weer een OLVvA breed overleg, de zogenaamde Kampvuurtjesdag, die in het teken zal staan van oecumene, met de vraag “Hoe nu verder?” Als u hier ideeën over heeft kunt u een van de leden van het Lokaal team hierop aanspreken.

Voor de laatste activiteit die ik noem kom ik al weer in oktober en dat is het verwelkomen van de zogeheten ‘Klimaatpelgrims’. Er komt een speciale viering rondom dit thema op 10 oktober, maar Josephine zal er in haar laatste viering in de SFX op 3 oktober ook aandacht aan schenken. Aan haar afscheid zelf zullen we overigens uiteraard nog apart aandacht schenken.

Namens het Lokaal Team, Robert Breed