Elk jaar beslissen mensen dat ze willen toetreden tot de katholieke kerk. Ze willen gedoopt of gevormd worden. Voor wie dit overweegt is deze cursus. Maar ook voor wie serieus geïnteresseerd is, bijvoorbeeld omdat de partner RK is, of een van de schoonkinderen. En voor wie wel RK gedoopt is, maar er eigenlijk niets mee deed of voor wie zich tijdens de coronacrisis realiseerde dat het geloof toch ver weggezakt was, kan dit een opfriscursus zijn.

De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten ongeveer om de week op de woensdagavond, waarin onderwerpen als heiligen, Allerzielen, Maria, Sacramenten, de Eucharistie, en bidden aan bod komen. Maar ook het kerkelijk jaar, zoals dat in de RK traditie in de kerk en thuis gevierd en beleefd wordt. Een rondleiding door een van de kerken, en een bezoek aan het Catharijne Convent staan ook op het programma.

Wie de cursus volgt om RK te worden, kan met Pasen in de kerk opgenomen worden door het doopsel en/of vormsel. Maar ook wie gewoon geïnteresseerd is, is van harte welkom.
Begeleiding: Edith Vos en div. leden RK pastoraal team
Kosten: €20

Aanmelden of informatie via Edith: edithvos@kpnmail.nl