Josephine van Pampus stopt als pastoraal werker in de parochies van Amersfoort en de Martha en Maria in Soest. Zij wordt theoloog/pastoraal werkster bij de Dominicanenkerk in Zwolle. Tot 1 november werkt ze gewoon door met en voor ons. En natuurlijk is er in het najaar een passende afscheidsbijeenkomst.

Week van Gebed met Josephine van Pampus“Voor mij is de tijd gekomen om een nieuwe pastorale uitdaging aan te gaan”, schrijft Josephine. “Met veel plezier ben ik meer dan 13 jaar werkzaam geweest en heb me naast het reguliere pastorale werk toegelegd op de speciale taken van gemeenschapsopbouw en oecumene. De mensen zijn mij altijd ter harte gegaan en ik heb oprecht geprobeerd met hen mee te trekken in het gelovige verhaal van God en mens. Ik ben dankbaar voor de ruimte en mogelijkheden die ik daarvoor heb gekregen.”

Zeker voor de gelovigen in Amersfoort is Josephine een bekend gezicht en enthousiaste en inspirerende voortrekker. Niet alleen binnen de parochie, maar als rooms-katholiek gezicht van de lokale oecumene en sinds enkele jaren ook als voorzitter van de Raad van Kerken in de stad. Voorafgaand aan haar ‘Amersfoortse periode’ was Josephine 12 jaar werkzaam bij de parochie van Purmerend en omstreken.
Het pastoraal team en de besturen van de parochies Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort betreuren het besluit van Josephine, maar begrijpen dat zij nog een keer een betekenisvolle stap wil maken in haar loopbaan. Zij wensen haar dan ook alle succes toe in Zwolle.

Tot 1 november blijft ze op volle kracht doorwerken en er is dan ook voldoende gelegenheid om haar te ontmoeten. Natuurlijk houdt de parochie in het najaar een passende afscheidsbijeenkomst. Details hierover volgen nog.