Namens de groep BHV’ers doen wij een beroep op jullie allemaal. Wij streven ernaar om in elke viering twee BHV’ers te hebben. Daarnaast hebben wij per viering 1 gastheer/ -vrouw, die kerkgangers welkom heet.

Naast de gebruikelijke handelingen van een BHV’er helpen zij ook met het in stand houden van de 1.5- meter eis van de overheid én het bisdom.
Sinds wij Eucharistisch Centrum zijn, is het aantal vieringen dat gehouden wordt in de Sint Martinus, fors toegenomen.
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe BHV’ers en gastheren en gastvrouwen die ons team komen versterken.

De BHV’ers krijgen in september een cursus die ook toe te passen is in het dagelijks leven.

U kunt zich hier aanmelden bij Rob Goeman, coördinator BHV Sint- Martinus. Bij hem kunt U ook terecht voor vragen.

Lees hier meer over BHV