Kerkgangers of andere aardige mensen gezocht die er plezier aan beleven een goed kopje koffie en/of thee te zetten om na de vieringen gezamenlijk te drinken. Wees ervan overtuigd dat uw hulp hierbij erg gewaardeerd wordt. U kunt zich opgeven bij Yvonne en Paul Smits.  pyim.smits@hetnet.nl