Iedere veertien dagen publiceert het huis-aan-huis-blad De Stad Amersfoort een kerkenpagina, onder auspiciën van de plaatselijke Raad van Kerken.

Op de website  van de Raad van Kerken vindt u tweewekelijks de actuele versie
Daar vindt u ook  verder nieuws over oecumene in de stad,
  We werken samen met landelijke Raad van Kerken.