Naar aanleiding van het bericht over een nieuw op te richten parochieel rouw- en trouwkoor van O.L.V.A. kwam ik in gesprek met Trees Scheerder over het rouw- en trouwkoor van de SFX,  Arena Cantat. We beseften dat er eigenlijk geen officieel einde is geweest van dit koor! Het stilzwijgend verdwijnen van het koor was de aanleiding om een en ander te memoreren! Door de coronacrisis en alle maatregelen daaromtrent heeft het koor al een tijd niet gezongen bij een uitvaart of trouwviering. Ook is het aantal leden van het koor geslonken,vooral door de hoge leeftijd van veel leden!

Zoals gebruikelijk zong het koor bij de Allerzielenviering. Op 2 november 2019 was dit de laatste keer. De laatste uitvaart waarbij gezongen is was op 7 november 2019. Op Kerstavond 2019 zong het koor bij de Kerstviering, met een gedeelte van het Amersfoorts Jeugd Orkest als begeleiders. Frits Klostermann was toen de dirigent. In januari 2020 moest hij stoppen vanwege uitbreiding van zijn andere werkzaamheden. Tijdens de laatste repetitie op 15 januari 2020, heeft het koor van Frits afscheid genomen, niet wetend wat de toekomst zou brengen! Het koor bestond nog uit 14 vaste leden en 5 à 6 reserveleden. De laatste jaren werd het koor ondersteund door enkele leden van het kerkkoor van de Sint Ansfriduskerk.

Trees Scheerder heeft zelf al een lange geschiedenis met het rouw- en trouwkoor van de SFX. In 1970 is ze lid geworden van het dameskoor. In die tijd had onze kerk een apart heren- en dameskoor. Tijdens de zondagse vieringen zong meestal het herenkoor. Het dameskoor zong voornamelijk bij uitvaarten en huwelijksvieringen. Soms werd het dameskoor gevraagd om te zingen bij een uitvaart op een andere locatie b.v. in het Fratershuis op de Westsingel, in het bejaardenhuis St. Jozef aan de Bloemendaalse Binnenpoort of in de kapel van Armen de Poth. Later mocht het dameskoor soms zingen tijdens de zondagse viering, al ging dat vooral bij sommige mannen wat “schoorvoetend”!

In 1963 zijn de twee binnenstadskerken gefuseerd. De Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opnemingkerk sloot en er kwam daardoor ook een fusie van de koren. In de boeken wordt gesproken over de fusie van Frans Zand en Maria Elleboog. Han Tijhuis, lid van het zangkoor van de Elleboog werd lid van het herenkoor van de SFX en later van het gemengde koor Laudate Dominum wat ook geldt voor Trees Scheerder. Ze waren allebei lid van Arena Cantat en zingen nu nog  bij de Cantorij. Ze hebben dus een lange koorgeschiedenis binnen de SFX!

Trees noemde ook nog de namen van de verschillende dirigenten van het rouw- en trouwkoor. Doortje  Ramselaar (de moeder van Wim, Theo en Kees Ramselaar) , Lied van Uitert, Wim Wakelkamp, Lou Heinen, Rie Rolf, Rudolf Ottens, Wouter v.d. Braak, Rudith Middelhuis, Jan Schuring en als laatste Frits Klostermann. Jan Schuring was de laatste jaren de vaste begeleider van Arena Cantat

In de tijd dat John Bernard voorzitter van de Zandraad was, heeft hij voorgesteld om het rouw- en trouwkoor, dat inmiddels grotendeels bestond uit leden van het gemengde koor Laudate Dominum, een andere naam te geven. Toen ontstond de naam Arena Cantat. Vertaald: `t Zand Zingt. Wanneer er bij een uitvaart of huwelijksdienst in de SFX  een koor gewenst was, werden de koorleden door Martin van Dam of Trees Scheerder benaderd om te komen zingen. Martin is lange tijd de contactpersoon van het koor geweest. Voor het begin van de uitvaart was er een repetitie omdat de keuze van de liederen dan bekend was. Trees maakte voor de koorleden mappen klaar met het muziekrepertoire!

De geloofsgemeenschap van de SFX bedankt alle koorleden van Arena Cantat voor hun jarenlange inzet!

Het nieuw op te richten parochiële rouw- en trouwkoor van O.L.V.A. zal wellicht een keer zingen bij een uitvaart of huwelijksviering in de SFX.

Mede namens Trees Scheerder,

Annemieke Thomas