De Raad van Kerken in Amersfoort brengt graag wat nieuws onder de aandacht, nu de coronamaatregelen steeds meer versoepeld worden. Er komen steeds meer gelegenheden om elkaar weer op te zoeken. En dat is goed nieuws!

1 Momentum is weer van start gegaan (op zondagmiddagen)
Een moment van bezinning, even uit de drukte in de stilte van de oude kerk. Dat is Momentum. Tussen 1 mei en 1 oktober is de St. Joriskerk in de Amersfoortse binnenstad elke zondagmiddag gratis toegankelijk van 14.30 – 17.00 uur.

Om 15.00 en om 16.00 uur is er in het koor van de kerk Momentum, een programma van een kwartier, met live muziek, een stukje bijbellezing, stilte en gebed.

Op 9 mei ging seizoen 2021 weer van start. De huidige richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd.

Voor wie meer wil weten zie: www.geloven033.nl

We vragen binnen uw kerk voorbede voor dit initiatief. Dat we zo mede stadsbewoners en toeristen iets van God en Godsdienst mogen laten zien. In 2020 zijn een kleine 2000 mensen de kerk binnen gelopen. Ondanks corona dus nog een heel aantal. Het jaar daarvoor ruim 4300. We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers die zich inzetten om er iedere zondag weer te zijn!

2 In voorbereiding: initiatief Coffee to come

Tijdens de lock down zag je veel kraampjes die coffee to go verkochten. Je mocht immers nergens meer naar binnen?!
Zo kon je ook de kerk amper meer bezoeken.
Maar de verruiming zit eraan te komen, straks mogen we weer (met meer mensen ) naar de kerk. Straks kunnen we onze deuren weer open gooien voor iedereen die maar wil. Om dit kenbaar te maken aan de stad hebben we de actie ‘Coffee to come’ bedacht.
Ergens in september willen we koffie/thee in de stad uitdelen met de boodschap dat de kerken weer open zijn en IEDEREEN van harte welkom is.

 

3 Leden gezocht werkgroep godsdienstig vormingsonderwijs openbare scholen

Godsdienstig vormingsonderwijs is een vak apart, zeker op openbare basisscholen. De lessen zijn informatief, leerlingen vormen zich ervaringsgericht en vanuit de persoonlijke betrokkenheid van een docent een beeld van diens godsdienst. Docenten die zelf behoren tot een godsdienstige stroming geven de lessen aan leerlingen van wie hun ouders het van belang vinden dat zij met deze stroming kennismaken.

In Amersfoort en Leusden is een werkgroep actief die docenten ondersteunt die christelijk vormingsonderwijs geven. Vijf docenten geven wekelijks les op acht openbare basisscholen in onze plaatsen. Mariëtte Budding, een van hen, beschrijft de band met de scholen als hecht: ‘We merken dat we er helemaal bij horen. De waarde van dit godsdienstig vormingsonderwijs is voor mij, dat de kinderen vanuit hun enthousiasme in gesprek komen over de mooie dingen in hun leven en waar zij als kind mee worstelen. En dat ze ontdekken dat deze thema’s ook een rol spelen in de geloofstradities waarvoor wij staan.’

De werkgroep bestaat uit vier leden. Hun ondersteuning bestaat uit een halfjaarlijkse bijeenkomst met de docenten, publiciteit geven aan hun werk, versterken van hun banden met plaatselijke kerken en het vinden van sponsors voor lesmaterialen. Ook kijken ze met docenten mee waar zij behoefte aan hebben en bidden met hen om zegen over hun werk.

Leden gezocht

Door vertrek van leden zoekt de werkgroep versterking. Wie interesse heeft om het werk van christelijke vormingsdocenten mede te ondersteunen, is van harte welkom zich bij de werkgroep aan te sluiten. Op jaarbasis kost het maximaal 20 uur vrijwillige inzet. Meer informatie is te verkrijgen bij caklapwijk@planet.nl . Op www.pcgvo.nl vind je meer informatie over de lessen.

4 Informatief: jaarverslagen 2020 Raad van Kerken Amersfoort verschenen

U vindt het inhoudelijke resp financieel jaarverslag over 2020 op de site van de Raad van Kerken Amersfoort.
De links zijn:

Jaarverslag 2020 inhoudelijk – Raad van Kerken Amersfoort
Financieel Jaarverslag 2020 – Raad van Kerken Amersfoort

5 Informatief: nieuwsbrief en jaarverslag project Schuldhulpmaatje
De Raad van Kerken participeert in het project SchuldHulpMaatje (www.shm-amersfoort.nl).
Nieuwsbrief mei resp. jaarverslag 2020 vindt u via deze links:
https://www.shm-amersfoort.nl/images/nieuwsbrief_SHM_mei_2021.pdf
https://www.shm-amersfoort.nl/images/Jaarverslag_2020_Schuldhulpmaatje_Amersfoort.pdf

Huib Klamer, secretaris