Op een zonnige zaterdagmiddag in juni zaten we met 25 mensen bij elkaar in de tuin van de St. Martinuskerk om samen een nieuw koor op te richten. Het is een koor dat zingen zal bij uitvaarten en trouwerijen in de kerken van OLVA.  Het is een goede bijeenkomst geweest, waarin veel aspecten van het koor in oprichting onderwerp van gesprek geweest zijn.

Het is fijn dat drie mensen met elkaar verder gaan werken om het nieuwe koor binnen een paar maanden gestalte te geven, namelijk Bernadette Heesbeen, Paula Boone en Monique Derks. Zij zijn het trekkersteam om handen en voeten te geven aan het nieuwe koor. We gaan met elkaar een pakkende naam bedenken. En we zijn voor een solide basis in het koor nog op zoek naar tenoren en bassen. Samen gaan we kijken waar en wanneer we wekelijks kunnen repeteren. Mocht je belangstelling hebben voor dit nieuwe koor, dan horen/lezen we dat graag. Informatie en opgave bij Monique Derks, 033 7520850, monique.derks@ziggo.nl

Monique Derks