Er is een rijke verzameling aan maaltijd-verhalen in de bijbel. Abraham en Sara beiden een maaltijd voor drie mannen, die de geboorte van Isaak aankondigen. Het paasfeest gaat terug op de maaltijd vlak voor de uittocht uit Egypte. Jezus gaat aan tafel met tollenaars en zondaars, vijf broden en twee vissen worden gedeeld aan een grote menigte.

Wij kennen in onze kerk bijna alleen maar de Eucharistie, terwijl de traditie veel breder is. Onze blik op het samen vieren, het breken en delen, kan verrijkt worden als we naar de Schrift kijken en leren hoe daar maaltijd gehouden wordt.

In zeven korte bijeenkomsten willen we deze verhalen verkennen.  Steeds zal er na een korte inleiding op de tekst een gesprek zijn met elkaar over de betekenis van de tekst voor ons. Klik hier voor de teksten.

De zeven bijeenkomsten zijn via Zoom (het is nog coronatijd). Data:

14 , 21, 28 juni   2, 9, 16 en 23 augustus steeds van 19.00 uur tot 19.45 uur.

Begeleiding, afwisselend : Adriaan van Es, Phil Jacobs, Bart Verreijt, Cor Arends, Mariette Kuiper, Josephine van Pampus, Huib Klamer, Ria Sweers

Ukunt zich opgeven bij het secretariaat van de SFX: secretariaatsfx@gmail.com

Deelname is gratis