De Nederlandse bisschoppen hebben besloten vanaf 5 juni weer een verdere verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De maatregelen die gelden op basis van het protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” blijven nog van kracht.

Daarnaast hebben de bisschoppen besloten dat zingen tijdens de vieringen nog steeds alleen is toegestaan met één cantor of maximaal 4 zangers, maar dat voor kinderen tot en met 12 jaar een uitzondering gemaakt kan worden. Meer informatie is te vinden op: https://www.aartsbisdom.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni/

Vanwege de gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers, de vaccinatiegraad en de landelijke verruimingen is er voor de locaties ruimte voor de opstart van een koffie- en ontmoetingsmoment na de viering. Uiteraard mits dit verantwoord en veilig georganiseerd kan worden, de landelijke coronaregels in acht genomen worden en bij voorkeur buiten.