Joods gebed voor de kinderen van Gaza

Als er ooit een tijd voor gebed is, is dit het uur.

Als er ooit een plaats verlaten is,

is Gaza verlaten.

O Gd, wend uw blik naar de kinderen van Gaza.

Dat zij uw zegeningen mogen kennen,

uw bescherming, warmte, licht 

dat geen duisternis heerst

en  rook en koude, die de huid openbreekt.

Gd die uitzonderingen maakt die wij wonderen noemen,

maak zo’n uitzondering voor de kinderen van Gaza.

Bescherm hen tegen ons en tegen hun eigen mensen.

Spaar hen, genees hen, laten ze veilig zijn.

Red hen uit onze handen en uit die van hun eigen mensen.

Geef hen terug hun gestolen jeugd, hun geboorterecht.

Herinner ons Gd aan het kind Jismaël,

de vader van de kinderen van Gaza.

Hoe Jismaël voor dood lag in de woestijn,

in Beer Sheva.

Zijn moeder Hagar op een afstand 

omdat zij niet kon toezien hoe het leven uit hem vloeide.

Wees weer de Gd die met Jismaël was

die dag en alle dagen daarna.

Wees de Rachaman, de Barmhartige 

die Hagars’ ogen opende en haar water toonde om hen te redden.

Allah, die wij Elohim noemen, die leven geeft,

die de waarde en kwetsbaarheid van elk leven kent.

Zend engelen naar deze kinderen.

Red hen, de kinderen van deze plaats, Gaza,

de schoonste, de vervloekte.

Op deze dag van angst en woede en rouw

die wij oorlog noemen,

sterk ons hart, heel onze littekens.

Wij roepen U aan, God van vrede.

Zegen de kinderen.

 

Dit gebed verscheen in alle openheid, in de beste traditie van 

Israël, in het dagblad Haaretz, van de hand van Bradley

Burston. Rabbijn Soetendorp heeft het laten voordragen 

in de Domkerk van Utrecht in  de gebedssamenkomst

tijdens de gevechtshandelingen in de Gazastrook.

ingestuurd door Jan van Adrichem