De H. Kruiskerk wordt op termijn aan de eredienst onttrokken en krijgt een andere bestemming. Daarmee komt er een einde aan een plek waar katholiek gevierd wordt, en waar mensen elkaar ontmoeten.

Vrijwilligers in afscheidsvideo H. KruiskekrVeel vrijwilligers hebben vanaf 1958, toen de kerk ingewijd is, op allerlei manieren hun tijd en talenten ingezet om de H. Kruiskerk draaiende te houden, en het een levende gemeenschap van gelovigen te laten zijn. ‘In het Kruisberaad is het voorstel gedaan om aan de hand van een video-document de laatste periode van de geloofsgemeenschap en haar vrijwilligers vast te leggen. Een mooie manier om de betrokkenheid in beeld te brengen van het vrijwilligerswerk dat velen van ons, vaak al vele jaren, in de H. Kruiskerk gedaan hebben.

Er zijn 14 afzonderlijke korte gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de verschillende vrijwilligersgroepen. Het gaat dan om met name de kosters, misdienaars en acolieten, begeleiders van de kinderwoorddienst, de bloemengroep, de drie koren en de organist en dirigenten. Maar ook vrijwilligers die de woensdagavond- viering voorbereidden, de klussengroep, de gastvrouwen in de Ontmoetingsruimte en het Wandelhuys, mensen van het secretariaat en iemand die zich in het bijzonder richtte op de besturende en organisatorische zaken van de Kruiskerk en de geloofsgemeenschap.

Filmers afscheidsvideo H. KruiskerkDe opnames zijn in maart dit jaar gemaakt. Namens het Kruisberaad wil ik twee mensen in het bijzonder bedanken. Dat zijn Adriaan van Es en Phil Jacobs. Zij hebben de gesprekken gevoerd met de vrijwilligers en de filmopnames gemaakt. Beide zijn verbonden aan de geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius en het Kruisberaad heeft het zeer gewaardeerd dat zij dat voor ons gedaan hebben.’
Dré Struyk