Vind je het belangrijk dat er in alle kerken van onze parochie mooie koormuziek klinkt tijdens een uitvaart? Dan kun je je aanmelden voor de startbijeenkomst van het OLVvA-uitvaartkoor (in oprichting).

Het is een al lang bestaande wens van met name voorgangers bij uitvaarten, om te komen tot een kwalitatief goed, breed gedragen, groot uitvaartkoor, inzetbaar voor de hele parochie. De vorming hiervan gaat nu gestalte krijgen.

Tijdens de startbijeenkomst wordt het doel van een OLVvA-uitvaartkoor verder toegelicht. In deze bijeenkomst worden ook verdere afspraken gemaakt om te komen tot het nieuwe uitvaartkoor.
Iedereen die aan deze bijeenkomst wil deelnemen (waartoe we je hierbij van harte uitnodigen) meldt zich uiterlijk 9 juni aan. Afhankelijk van het aantal deelnemers komen we of fysiek bij elkaar of is de bijeenkomst per zoom (wie kent het nog niet…)

• Startbijeenkomst: zaterdag 12 juni van 15.00 – 17.00 uur (uiterlijk).
• Aanmelding: via email marian.overmaat@gmail.com uiterlijk woensdag 9 juni
• Op vrijdag 11 juni ontvang je de laatste informatie over o.a. locatie of een zoomlink