Tussen 1904 en ongeveer 1935 is in Hoogland De Roomsche Drankweer actief geweest. Omdat ik, Piet Smink, wil proberen een artikel te schrijven over het reilen en zeilen van deze Roomsche Drankweer, ben ik sinds april 2019 bezig met het verzamelen van informatie en (foto)materiaal over de RK Drankbestrijding in de Hooglandse St. Martinusparochie.

Bij de RK Drankbestrijding in Hoogland waren o.a. de volgende verenigingen betrokken:
– het Kruisverbond voor mannen vanaf 16 jaar
– de Jongensbond “De Jonge Wacht” voor jongens van 12 tot 16 jaar
– de Mariavereeniging voor vrouwen vanaf 16 jaar
– de Meisjesbond St. Agnes voor meisjes van 12 tot 16 jaar
– de St. Annavereeniging voor jongens en meisjes tot 12 jaar met hun ouders.
Van deze verenigingen zijn geen documenten, zoals. notulen, kasboeken, ledenlijsten, lidmaatschapsbewijzen en overzichten van bestuursleden bewaard gebleven.
Tot nu toe heb ik vooral informatie uit oude kranten uit die periode gehaald, maar die informatie is niet compleet.
Daarom is mijn hoop gevestigd op Hooglanders die in een oude “schoenendoos” nog informatie hebben, die ik zou kunnen gebruiken.
Zo ben ik ook op zoek naar insignes die de leden van de vijf genoemde verenigingen verplicht waren te dragen, en naar foto’s van onderstaande personen bij voorkeur op een wat jongere leeftijd:
– Manus Eggenkamp van Boelenhoef (1878-1964), de eerste secretaris van het Kruisverbond
– Frans van Hees van Nieuwland (1846-1930), de eerste penningmeester van het Kruisverbond
– Geertruida Brundel van de Vier Akkers (1882-1979), de eerste secretaresse van de Mariavereeniging
– Gerbranda van Kleinwee-Schoonderbeek van de Brink/Coelhorst (1852-1939), de eerste penningmeesteresse van de Mariavereeniging.

Dus als u thuis informatie en (foto)materiaal heeft over de RK Drankbestrijding in de Hooglandse St. Martinusparochie, laat het mij weten. Mijn adres is: Engweg 45; telefoon: 033 – 480 15 12; e-mail: prsmink@hetnet.nl

Breng ook de geloofsgemeenschap Sint Martinus hiervan in kennis. We zijn benieuwd!