De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen.

De verruiming geldt voor kerken met meer dan 300 reguliere zitplaatsen. In deze kerken mogen maximaal tien procent van het totale aantal reguliere zitplaatsen bezet worden, mits dit mogelijk is met in achtneming van alle maatregelen die gelden op basis van protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Zie voor informatie ook https://www.aartsbisdom.nl/beperkte-verruiming-per-29-april-voor-grote-kerkgebouwen/.

Dit besluit is goed nieuws voor onze kerken. Ook de meeste van onze kerken kunnen hierdoor meer kerkbezoekers toelaten. De wijzigingen zullen worden doorgevoerd in het reserveringssysteem op onze website. Op dit moment zijn vele vrijwilligers druk in de weer om ervoor te zorgen dat er veilig en verantwoord met meer mensen gevierd kan worden. Ook u kunt hier uw steentje aan bijdragen door bij een bezoek aan een van onze kerken alle regels over onderling afstand houden, het dragen van mondkapje, vooraf reserveren en hygiëne en dergelijk in acht te nemen