In plaats van de gebruikelijke ‘Zandloper’ heeft het lokaal team, bestaande uit Zandraad en Pastoraatsgroep, besloten u allen een speciale editie te geven onder de veelzeggende titel ‘Brandloper’. In deze uitgave wil het lokaal team haar zorgen met u delen op het vlak van geld. Naast alle andere zorgen die er zijn is dat een heikel onderwerp. De actie ‘Kerkbalans’ riep bij veel mensen de vraag op waar dat geld eigenlijk naartoe gaat. Naast de grote uitgaven als afdracht, salaris en onderhoud gebouw zijn er bijvoorbeeld ook de kosten van de vieringen. In onderstaand overzicht vindt u een globaal overzicht en daarbij een meer gespecificeerd overzicht van de kosten per viering. Voor het hele artikel kunt u naar de laatste editie van de Zandloper. Klik hier