Groene Kerk/ milieuscan: De Zandraad is in overleg met de initiatiefgroep Groene Kerk, bestaande uit Huib Klamer, José Vastbinder en Jan Peter Oosterloo. De groep heeft op verzoek een milieuscan gedaan. De vraag is hoe de SFX de impact op het milieu kan verminderen of meer duurzame keuzes kunnen worden gemaakt. Gesproken is over energiegebruik, huishoudelijke artikelen, koffie en thee, afvalscheiding en autogebruik en hierover zijn afspraken gemaakt. Tijdens de Dag van de Schepping (1 september) zullen Lokaal Team en initiatiefgroep Groene Kerk onze plannen meer uitgebreid presenteren.

Streaming/ gebruik opnameapparaten: We prijzen ons gelukkig met de nieuwe mogelijkheden qua beeld, geluid- en opnamefaciliteiten. Dit samen met de inzet van de streaminggroep maakt dat we in de Coronatijd toch kunnen vieren en met elkaar verbonden zijn. Daar waar nog verdere verbeteringen nodig zijn zullen we daar aan werken. De nieuwe faciliteiten hebben wat gekost maar bieden ook de mogelijkheid om hieraan te gaan verdienen, zoals bij concerten en andere evenementen. 

Open monumentendagen: Op 11 en 12 september zijn weer de Open Monumentendagen. Het thema is dit keer gastvrijheid en toegankelijkheid. Dit sluit goed aan bij de herberg die we als SFX willen zijn. We doen hier daarom graag aan mee, zowel voor de zaterdag als voor zondags vanaf 13.00 uur. We zullen mogelijk maatregelen moeten nemen in verband met het tegengaan van coronabesmettingen. Daar komen we nog op terug.

Frans en Hildehof/ beelden: De Frans en Hildehof is al weer drie jaar geleden van start gegaan. De bloembollen staan inmiddels opnieuw prachtig in bloei, er zijn nieuwe vakken gerealiseerd en inmiddels staan er drie banken gemaakt uit hout van een omgezaagde boom. De initiatiefgroep timmert verder aan de weg met plannen voor een overkapping met regenwateropvang, waarover we in overleg zijn. Verder zal een groep kunstenaars van De Ploeg vanaf 1 juli beelden gaan plaatsen als tijdelijke tentoonstelling, passend bij het karakter van de tuin, met als titel Hemelladder.