Na de Hemelvaart van Jezus is het negen dagen lang wachten op de Geest die ons met Pinksteren is beloofd. Negen dagen krijg je de tijd en ruimte om je gevoelig te maken voor de geestkracht die verscholen ligt in geloof en het leven.

Volgens oude traditie is het gebruikelijk om in die  ‘verweesde’ dagen een noveen te bidden en daarbij een noveenkaars aan te steken die 9 dagen lang het vuur brandend houdt.

Kaars en boekje
Diverse voorgangers van PKN en OLVA hebben dit jaar weer een boekje gemaakt met negen eigentijdse teksten en gebeden. Marjet de Jong ontwierp voor de kinderen een speciale pagina met ideeën en knutsel en ook dit jaar is er een oecumenische Vlammenjacht.
Een noveenkaars inclusief boekje kost € 5,-. Omdat we deze weken nog steeds niet samen kunnen komen om te vieren brengen we dit keer de kaars en het boekje op Hemelvaartsdag weer bij iedereen thuis. Wil je graag zo’n kaars en boekje ontvangen, geef dan je naam en adres op bij Josephine van Pampus (of 06-300 99163). Betalen kan via een betaalverzoek via de telefoon of bij het afleveren van de kaars. Wie een kaars wil, graag opgeven vóór 7 mei. En wie het leuk vindt om op Hemelvaartsdag te helpen met de verspreiding van de kaarsen kan dat ook even melden!