Steeds wanneer in overleg maatregelen aangepast kunnen worden binnen de geloofgemeenschap SFX worden deze in de gewijzigde routekaart weergegeven. U kunt de routekaart hier binnenhalen.