Na het grote succes van het gebedenboek met Kerstmis (25.000 exemplaren) en vanwege de aanhoudende beperkingen voor kerken in nieuwe jaar wegens corona is er een nieuw gebedenboek Van Maria Lichtmis tot Pinksteren.

Als een geschenk voor vrijwilligers, als een aanmoediging om thuis te kunnen bidden in de tijd van Vasten, Goede Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Als een teken van hoop om thuis je geloof te vieren als het in de kerken nog vaak niet mogelijk is.
De prijs van dit boekje is € 9,95. En je kunt dit o.a. bestellen bij Bruna Hoogland, door een email te zenden naar: bruna0768@bruna.nl Het ISBN is: 978-94-93161-53-5. De medewerkers zullen dan zorg dragen dat u dit boekje thuis bezorgd krijgt. Maar inmiddels kunt u deze winkel ook weer bezoeken en dit persoonlijk doen.

Dit boekje kunt u ook bestellen bij Uitgeverij Adveniat en lees hier meer.