Vanaf 24 april vindt er één keer in de maand uitstelling van het Allerheiligste plaats. Zó willen wij Jezus aanbidden en zijn genade vragen voor onze parochie, voor onszelf, voor onze familie en vrienden, voor heel de Kerk en voor alle mensen op aarde.

Jezus heeft het volgende gezegd: “En wat gij ook zult vragen in mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam, zal Ik het doen.” (Johannes 14, 13-14). Bij Jezus zijn in het heilig Sacrament is na het ontvangen van de heilige communie de mooiste en meest intense manier om met Hem samen te zijn. Als wij dan met velen onze eigen wensen en die van Kerk en wereld bij Hem aanbevelen, hopen wij, dat Hij ook onze Heiland wil zijn.

Wat is Stille Aanbidding?
De Eucharistische of Stille Aanbidding kent al een lange traditie vanaf de vroegste Middeleeuwen. In de 13e eeuw kende het een opleving in Italië en heel Europa door toedoen van de heilige Franciscus. Veel ouderen onder ons kennen uit hun jeugd nog het Marialof met aanbidding op zondagmiddag. De Eucharistische Aanbidding is een gebedsvorm binnen de Katholieke Kerk rond de uitstelling van het Allerheiligste. Hierbij wordt de heilige Hostie in een monstrans op het altaar geplaatst, waarna hymnen (lofzang ter ere van God) worden gezongen. Men kan het Allerheiligste ook in stilte aanbidden en spreekt dan van Stille Aanbidding.
Bidden en stil zijn.
Tijdens de Stille Aanbidding kunnen wij de Heer aanbidden, loven en danken, maar ook vragen om kracht en uitkomst in moeilijke situaties. Jezus zegt immers: “Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust en verlichting geven.” (Mattheüs 11, 28).
Gewoon uitrusten bij Jezus, op adem komen …
Paus Franciscus zei in zijn tweet op 20 december jl.: “Als we Christus centraal willen stellen in ons leven, moeten we tijd doorbrengen in zijn aanwezigheid, voor het tabernakel.”
Zo bezien past de Stille Aanbidding helemaal in deze tijd waarin mensen op zoek zijn naar zichzelf en rust en bezinning zoeken op allerlei plekken van stilte en meditatie.

Wanneer?
Iedere 4e zaterdagavond van de maand om 19:00 uur in de kapel.
Vanwege de coronaprotocollen voorlopig in de kerk.
Hoe?
In de vorm van een gebedsviering, uitstelling van het Allerheiligste en stille aanbidding tot 19:45 uur.
Verspreiding.
Ik hoop, dat de parochianen die deelnemen aan de aanbidding, ook zelf op zoek gaan naar andere mensen, die aan de aanbidding willen deelnemen, zodat de Heer steeds meer aanbeden wordt en wij ook steeds overvloediger zijn zegen zullen ontvangen.

diaken Frank Sieraal