We vieren op vrijdag 19 maart de feestdag van de heilige Jozef, de partoon van onze kerk. In een bijzonder jaar, niet alleen vanwege corona, maar ook omdat paus Franciscus 2021 heeft uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef.

De paus heeft voor dit jaar de apostolische brief ‘Patris corde’ geschreven. De Nederlandse vertaling, Met het hart van een vader, is beschikbaar en hier te downloaden. De paus deelt een aantal persoonlijke overwegingen over de ‘buitengewone figuur’ van St. Jozef. ‘Te midden van de crisis die ons treft, hebben we kunnen ervaren dat “ons leven wordt gebouwd en in stand gehouden door gewone mensen – die meestal worden vergeten”. Hij doelt daarbij op artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, vervoerders, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die hebben begrepen dat niemand zich alleen redt, schrijft de paus. Hij prijst al deze gewone mensen die dagelijks geduld oefenen en hoop geven.

GebedH Jozef op zijn feestdag in de bloemetjes

Wees gegroet, behoeder van de Verlosser,
bruidegom van de Maagd Maria.
Aan u vertrouwde God zijn enige Kind toe;
op u stelde Maria haar vertrouwen;
met u werd Jezus een man.

Heilige Jozef, toon ons
dat u ook onze vader bent
en leidt ons op de weg van het leven.
Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed,
en bescherm ons tegen alle kwaad. Amen.

Je kunt deze feestdag meevieren in de St. Josephkerk. De eucharistieviering begint om 19.00 uur. Voorganger is pastor Mauricio Meneses, de muzikale ondersteuning van het Gemengd Koor.